Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje trake za nošenje na ramenu

Povežite traku za nošenje na ramenu da biste sprečili oštećenje fotoaparata ako ga ispustite.

  1. Povežite oba kraja trake.