Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Stavljanje štitnika okulara

Preporučujemo vam da pre korišćenja tražila stavite štitnik okulara.

  1. Poravnajte donju stranu štitnika okulara sa tražilom, a zatim ga namontirajte gurajući njegovu gornju stranu.
    • Da biste skinuli štitnik okulara, uhvatite ga sa leve i desne strane i podignite ga.