Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Merenje tačne udaljenosti od objekta

Oznaka pokazuje lokaciju senzora slike*. Kada merite tačnu udaljenost objekta od fotoaparata, merite je u odnosu na horizontalnu liniju.
Udaljenost od bajoneta do senzora slike je otprilike 18 mm.

*Senzor slike je deo koji pretvara svetlo u digitalni signal.

Napomena

  • Ako se objekat nalazi na rastojanju koje je manje od minimalnog rastojanja za snimanje objektiva, fokusiranje neće biti moguće. Uverite se da je objekat na dovoljnom rastojanju od fotoaparata.