Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zaključavanje fokusa

Snimanje slika sa fokusom koji je zaključan na željenom objektu u režimu automatskog fokusa.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][Single-shot AF].
  2. Postavite objekat unutar oblasti automatskog fokusa i pritisnite okidač do pola.
    Fokus je zaključan.
  3. Držite pritisnut okidač do pola i ponovo kadrirajte snimak tako da objekat bude na prvobitnoj poziciji u kadru.
  4. Pritisnite okidač do kraja da biste snimili sliku.