Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Direktno ručno fokusiranje (DMF)

Možete da precizno prilagodite fokus ručno nakon što je objekat automatski fokusiran.
Tako možete mnogo brže da fokusirate objekat nego kada biste od početka koristili ručno fokusiranje. Ovo je korisno za makro snimanje.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][DMF].
  2. Pritisnite okidač do pola da biste automatski fokusirali objekat.
  3. Držite okidač pritisnut do pola i okrećite prsten za fokusiranje da biste postigli oštar fokus.

    • Kada okrećete prsten za fokusiranje, na ekranu se prikazuje udaljenost za fokus.