Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AF/MF control

Tokom snimanja možete jednostavno da promenite režim fokusiranja iz automatskog u ručno i obrnuto bez potrebe da menjate položaj fotoaparata.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → dugme kojem želite da dodelite ovu funkciju → [AF/MF Control Hold] ili [AF/MF Ctrl Toggle].

Detalji o stavkama u meniju

AF/MF Control Hold:
Režim fokusiranja se menja kada pritisnete i držite dugme.
AF/MF Ctrl Toggle:
Režim fokusiranja se menja pritiskom na dugme.

Napomena

  • Funkciju [AF/MF Control Hold] ne možete da podesite za [Left Button], [Right Button] ili [Down Button].