Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AF Micro Adj.

Omogućava vam da prilagodite i registrujete poziciju automatskog fokusiranja za svaki objektiv kada koristite objektiv sa A-bajonetom pomoću adaptera za montiranje objektiva LA-EA2 ili LA-EA4 (prodaje se zasebno).

  1. Izaberite MENU (Custom Settings)[AF Micro Adj.].
  2. Izaberite [AF Adjustment Set.][On].
  3. [amount] → željena vrednost.
    • Možete da izaberete vrednost između −20 i +20. Ako izaberete pozitivnu vrednost, pozicija automatskog fokusiranja je dalje od objekta. Ako izaberete negativnu vrednost, pozicija automatskog fokusiranja je bliže objektu.

Napomena

  • Preporučujemo vam da poziciju automatskog fokusiranja prilagodite na mestu snimanja.
  • Kada montirate objektiv za koji ste već registrovali vrednost, registrovana vrednost će se prikazati na ekranu. Ako montirate objektiv za koji još uvek niste registrovali vrednost, prikazaće se [±0].
  • Ako se prikazuje vrednost [−], registrovano je ukupno 30 objektiva i ne možete da registrujete dodatne objektive. Da biste registrovali novi objektiv, montirajte objektiv čiju registrovanu vrednost možete da izbrišete i podesite njegovu vrednost na [±0] ili poništite vrednosti za sve objektive pomoću [Clear].
  • [AF Micro Adj.] koristite samo sa Sony, Minolta i Konica-Minolta objektivima. Ako [AF Micro Adj.] koristite sa objektivima drugih proizvođača, registrovana vrednost može da bude izmenjena. Ne koristite funkciju [AF Micro Adj.] sa objektivima koji nisu podržani.
  • [AF Micro Adj.] ne možete da podesite pojedinačno za Sony, Minolta i Konica-Minolta objektiv istih specifikacija.