Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AE lock

Kada je kontrast između objekta i pozadine velik, na primer kada se osvetljenje nalazi iza objekta koji snimate ili kada se objekat nalazi blizu prozora, izmerite svetlo u tački objekta gde je svetlina odgovarajuća i zaključajte ekspoziciju pre snimanja. Da biste smanjili svetlinu objekta, izmerite svetlo u tački koja je svetlija od objekta i zaključajte ekspoziciju celog kadra. Da biste povećali svetlinu objekta, izmerite svetlo u tački koja je tamnija od objekta i zaključajte ekspoziciju celog kadra.
  1. Prilagodite fokus u tački u kojoj merite ekspoziciju.
  2. Pritisnite dugme AEL.

    Ekspozicija je zaključana i počeće da svetli indikator (AE lock).
  3. Držite pritisnuto dugme AEL, fokusirajte objekat a zatim ga snimite.
    • Nastavite da držite pritisnuto dugme AEL dok snimate ako želite da i dalje snimate sa fiksnom ekspozicijom. Otpustite dugme da biste poništili ekspoziciju.

Savet

  • Ako izaberete funkciju [AEL toggle] u [Custom Key Settings], ekspoziciju možete da zaključate bez potrebe da držite pritisnuto dugme AEL.