Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zebra

Zebrasta šara će se prikazivati preko dela slike čija svetlina premašuje podešenu IRE vrednost. Koristite ovu šaru da biste lakše prilagodili svetlinu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Zebra] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off (podrazumevana postavka):
Zebrasta šara se ne prikazuje.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Prilagođavanje nivoa svetline.

Napomena

  • Zebrasta šara se ne prikazuje kada koristite HDMI vezu.