Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korak ekspozicije

Možete da podesite opseg podešavanja za brzinu zatvarača, vrednost otvora blende i vrednost kompenzacije ekspozicije.

  1. MENU (Camera Settings)[Exposure step] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

0.3EV (podrazumevana postavka)/0.5EV