Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Tajmer odloženog okidanja

Fotoaparat može da snima sa odloženim okidanjem od 10 sekundi ili 2 sekunde.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Self-timer].
  2. Izaberite željeni režim pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

Self-timer: 10 Sec (podrazumevana postavka):
Podešavanje tajmera za odloženo okidanje na 10 sekundi.
Kada pritisnete okidač, lampica tajmera za odloženo okidanje treperi i emituje zvučni signal pre aktiviranja zatvarača. Da biste isključili tajmer za odloženo okidanje, ponovo pritisnite okidač.

Self-timer: 2 Sec:
Podešavanje tajmera za odloženo okidanje na 2 sekunde. Ovim možete da smanjite zamućenja usled podrhtavanja fotoaparata kada pritisnete okidač.