Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

DRO Bracket

Možete da snimite ukupno tri slike od kojih je svaka sa različitom D-Range Optimizer vrednošću.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][DRO Bracket].
  2. Izaberite željeni režim pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

DRO Bracket: Lo (podrazumevana postavka):
Snimanje tri slike u nizu sa malom razlikom u D-Range Optimizer vrednosti.
DRO Bracket: Hi:
Snimanje tri slike u nizu sa velikom razlikom u D-Range Optimizer vrednosti.

Napomena

  • Automatski pregled prikazuje poslednji snimak.