Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Audio Recording

Izaberite da li želite da se tokom snimanja filma snima i zvuk.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Recording] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Fotoaparat snima zvuk (stereo).

Off:
Fotoaparat ne snima zvuk.

Napomena

  • Kada izaberete [On], takođe će biti snimljen zvuk objektiva i rada fotoaparata.