Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Auto Slow Shut. (film)

Izaberite da li želite da se brzina zatvarača automatski prilagođava tokom snimanja filma ako je objekat koji snimate taman.

  1. MENU (Postavke fotoaparata) → [Auto Slow Shut.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Koristite funkciju [Auto Slow Shut.]. Kada snimate na tamnim lokacijama, brzina zatvarača se automatski smanjuje. Kada snimate na tamnim lokacijama, možete da smanjite šum na filmu korišćenjem male brzine zatvarača.

Off:
Fotoaparat ne koristi [Auto Slow Shut.]. Snimljeni film će biti tamniji nego kada izaberete [On], ali će zato pokreti na filmu biti glatkiji uz manje zamućenja.

Napomena

  • [Auto Slow Shut.] ne radi u sledećim slučajevima:
    • Kada je [Movie] u režimu snimanja podešeno na [Shutter Priority] ili [Manual Exposure].