Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

MOVIE Button

Možete da aktivirate/deaktivirate dugme MOVIE.

  1. MENU (Custom Settings) → [MOVIE Button] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Always (podrazumevana postavka):
Snimanje filma se pokreće kada pritisnete dugme MOVIE u bilo kom režimu.

Movie Mode Only:
Snimanje filma se pokreće kada pritisnete dugme MOVIE samo u režimu [Movie].