Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Function Menu Set.

Dugmetu Fn (Funkcija) možete da dodelite funkcije koje će biti pozvane kada ga pritisnete.

  1. MENU (Custom Settings) → [Function Menu Set.] → postavite funkciju na željeno mesto.

Funkcije koje je moguće dodeliti se prikazuju na ekranu za izbor stavki podešavanja.