Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Funkcija dugmeta AEL

Kada dodelite funkciju dugmetu AEL, za aktiviranje te funkcije dovoljno je da pritisnete dugme AEL kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] [AEL Button] → željena postavka.

Funkcije koje je moguće dodeliti se prikazuju na ekranu za izbor stavki podešavanja.