Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Funkcija donjeg dugmeta

Kada dodelite funkciju donjem dugmetu, za aktiviranje te funkcije dovoljno je da pritisnete donje dugme kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] [Down Button] → željena postavka.

Funkcije koje je moguće dodeliti se prikazuju na ekranu za izbor stavki podešavanja.