Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Funkcija centralnog dugmeta

Kada dodelite funkciju centralnom dugmetu, za aktiviranje te funkcije dovoljno je da pritisnete centralno dugme kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.

  1. MENU (Custom Settings) [Custom Key Settings] [Center Button] → željena postavka.

Funkcije koje je moguće dodeliti se prikazuju na ekranu za izbor stavki podešavanja.