Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Efekat umekšavanja kože (fotografije)

Podešavanje efekta koji koži daje gladak izgled za snimanje pomoću funkcije [Face Detection].

  1. MENU (Camera Settings) → [Soft Skin Effect] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off (podrazumevana postavka):
Funkcija [Soft Skin Effect] je isključena.

On:
Funkcija [Soft Skin Effect] je uključena.

Savet

  • Kada je funkcija [Soft Skin Effect] podešena na [On], možete da izaberete jačinu efekta.