Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Face Registration (New Registration)

Ako unapred registrujete lica, fotoaparat može da detektuje registrovano lice i da mu da prioritet kada je funkcija [Face Detection] podešena na [On (Regist. Faces)].

  1. MENU (Custom Settings) → [Face Registration] [New Registration].
  2. Poravnajte okvir sa licem koje želite da registrujete, a zatim pritisnite okidač.
  3. Kada se prikaže poruka za potvrdu, izaberite [Enter].

Napomena

  • Možete da registrujete do osam lica.
  • Lice koje želite da snimite treba da bude okrenuto ka fotoaparatu i na dobro osvetljenom mestu. Lice možda neće biti pravilno registrovano ako je zaklonjeno šeširom, maskom, naočarima za sunce itd.