Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Face Registration (Order Exchanging)

Kada je registrovano više prioritetnih lica, fotoaparat daje prioritet prvom registrovanom licu. Redosled davanja prioriteta možete da promenite.

  1. MENU (Custom Settings) → [Face Registration] [Order Exchanging].
  2. Izaberite lice za promenu redosleda prioriteta.
  3. Izaberite odredište.