Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Red Eye Reduction

Kada koristite blic, on će se aktivirati dva ili više puta pre snimanja da bi umanjio efekat crvenih očiju.

  1. MENU (Camera Settings) → [Red Eye Reduction] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Blic se uvek aktivira da bi umanjio efekat crvenih očiju.

Off (podrazumevana postavka):
Smanjenje efekta crvenih očiju se ne koristi.

Napomena

  • Funkcija Red Eye Reduction možda neće dati željene rezultate. To zavisi od slučaja do slučaja i uslova snimanja, na primer, udaljenosti osobe ili da li je osoba koju snimate gledala u svetlo koje blic emituje pre aktiviranja.