Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Automatsko kadriranje objekta (fotografije)

Kada fotoaparat koristite sa funkcijom za detekciju i snimanje lica, prilikom makro snimanja ili kada objekte pratite koristeći [Lock-on AF], fotoaparat će automatski iseći sliku u odgovarajuću kompoziciju, a zatim će je sačuvati. Biće sačuvane i originalna i isečena slika. Isečena slika će biti sačuvana u istoj veličini kao originalna slika.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → željena postavka.
    • Ako je isecanje omogućeno kada koristite režim prikaza Live View (prikaz uživo), prikazivaće se .
    • Nakon snimanja, okvir koji pokazuje isečenu oblast će se prikazati na ekranu za automatski pregled.

Detalji o stavkama u meniju

Off:
Slike se ne isecaju.
Auto (podrazumevana postavka):
Slike se automatski isecaju u odgovarajuću kompoziciju.

Napomena

  • U zavisnosti od uslova snimanja, isečena slika možda neće predstavljati najbolju moguću kompoziciju.