Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Long Exposure NR (fotografije)

Kada brzinu zatvarača podesite na jednu sekundu ili duže (snimanje sa dugom ekspozicijom), uključuje se funkcija za smanjivanje šuma koja će biti aktivna koliko i vreme tokom kojeg je zatvarač bio otvoren. Kada je ova funkcija uključena, biće manje vidljiv zrnasti šum koji je tipičan za slike koje su nastale dugom ekspozicijom.

  1. MENU (Camera Settings) [Long Exposure NR] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Funkcija za smanjivanje šuma se uključuje i biće aktivirana koliko i vreme tokom kojeg je zatvarač bio otvoren. Kada je smanjivanje šuma u toku, prikazuje se poruka i nećete moći da snimite narednu sliku. Izaberite ovo podešavanje ako vam je prioritet kvalitet slike.
Off:
Smanjivanje šuma se ne aktivira. Izaberite ovo podešavanje ako vam je prioritet brzina snimanja slike.