Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Prostor boja (fotografije)

„Prostor boja“ je način predstavljanja boja pomoću kombinacije brojeva ili opseg reprodukcije boja. Prostor boja možete da promenite u zavisnosti od namene slike.

  1. MENU (Camera Settings) → [Color Space] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

sRGB (podrazumevana postavka):
Ovo je standardni prostor boja digitalnog fotoaparata. Koristite [sRGB] za uobičajeno snimanje. Na primer, kada želite da odštampate slike bez ikakvih izmena.
AdobeRGB:
Ovaj prostor sadrži širok opseg boja koje je moguće reprodukovati. Adobe RGB je efikasan kada je veliki deo objekta intenzivno zelen ili crven. Naziv datoteke slike počinje sa „_DSC“.

Napomena

  • [AdobeRGB] služi za aplikacije i štampače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0 prostor boja. Ako koristite aplikacije ili štampače koji ne podržavaju Adobe RGB, slike neće biti odštampane sa pravilnim bojama ili se neće prikazivati sa pravilnim bojama.
  • Kada prikazujete slike koje su snimljene korišćenjem prostora boja [AdobeRGB] na proizvodu koji ne podržava Adobe RGB, slike će se prikazivati sa niskom zasićenošću boja.