Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Live View Display

Možete da izaberete da li će se slika na ekranu prikazivati sa primenjenim efektima za kompenzaciju ekspozicije, ravnotežu bele boje, funkciju [Creative Style] ili [Picture Effect].

  1. MENU (Custom Settings) → [Live View Display] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Setting Effect ON (podrazumevana postavka):
Slika koja se uživo prikazuje na ekranu će odgovarati krajnjoj slici sa svim primenjenim podešavanjima. Ovo podešavanje je korisno kada želite da snimate slike i proveravate rezultat snimanja na ekranu.

Setting Effect OFF:
Slika koja se uživo prikazuje na ekranu se prikazuje bez primenjenih podešavanja za kompenzaciju ekspozicije, ravnotežu bele boje [Creative Style] ili [Picture Effect]. Kada koristite ovo podešavanje, možete lako da proverite kompoziciju slike.
Slika koja se uživo prikazuje na ekranu se uvek prikazuje sa odgovarajućom svetlinom, čak i u režimu [Manual Exposure].

Napomena

  • Kada je režim snimanja podešen na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama], [Movie] ili [Scene Selection], [Live View Display] nije moguće podesiti na [Setting Effect OFF].
  • Kada je [Live View Display] podešeno na [Setting Effect ON], možda ćete imati poteškoća da proverite kompoziciju jer slika koja se uživo prikazuje na ekranu može da bude previše svetla ili previše tamna. Ako se to desi, podesite [Live View Display] na [Setting Effect OFF]. Kada je [Live View Display] podešeno na [Setting Effect OFF], svetlina snimljene slike neće biti ista kao svetlina slike koja se prikazuje uživo na ekranu.

Savet

  • Kada koristite blic nezavisnog proizvođača, poput studijskog blica, slika koja se uživo prikazuje na ekranu može da bude tamna kada koristite određene brzine zatvarača. Kada je [Live View Display] podešeno na [Setting Effect OFF], slika koja se uživo prikazuje na ekranu će biti svetla pa možete lako da proverite kompoziciju.