Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AF praćenjem oka (fotografije)

Podešava da li se automatsko fokusiranje koristi kada gledate kroz elektronsko tražilo.

  1. MENU (Custom Settings) → [Eye-Start AF] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Automatsko fokusiranje počinje kada gledate kroz elektronsko tražilo.

Off (podrazumevana postavka):
Automatsko fokusiranje ne počinje kada gledate kroz elektronsko tražilo.

Savet

  • [Eye-Start AF] je funkcija dostupna kada su namontirani objektiv sa A-bajonetom i adapter za montiranje objektiva (LA-EA2, LA-EA4) (prodaje se zasebno).