Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

FINDER/MONITOR

Podešavanje načina prebacivanja prikaza između elektronskog tražila i ekrana.

  1. MENU (Custom Settings) → [FINDER/MONITOR] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Kada pogledate u elektronsko tražilo, slika će automatski početi da se prikazuje u elektronskom tražilu.
Viewfinder:
Ekran je isključen i slika se uvek prikazuje u elektronskom tražilu.
Monitor:
Elektronsko tražilo je isključeno i slika se uvek prikazuje na ekranu.