Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Release w/o Lens

Možete da omogućite/onemogućite aktiviranje zatvarača kada objektiv nije montiran.

  1. MENU (Custom Settings) → [Release w/o Lens] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Enable:
Blendu je moguće aktivirati kada objektiv nije montiran. Izaberite [Enable] kada na fotoaparat montirate astronomski teleskop ili slično.
Disable (podrazumevana postavka):
Zatvarač nije moguće aktivirati kada objektiv nije montiran.

Napomena

  • Kada koristite objektiv bez kontakata, poput objektiva astronomskog teleskopa, fotoaparat ne može pravilno da meri ekspoziciju. U tom slučaju prilagodite ekspoziciju ručno tako što ćete je proveravati na snimljenoj slici.