Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

e-Front Curtain Shut.

Funkcija zatvarača sa elektronskom prednjom zavesicom skraćuje vreme kašnjenja između okidanja zatvarača.

  1. MENU (Custom Settings) → [e-Front Curtain Shut.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Koristi funkciju zatvarača sa elektronskom prednjom zavesicom.

Off:
Ne koristi funkciju zatvarača sa elektronskom prednjom zavesicom.

Napomena

  • Kada snimate pri velikim brzinama zatvarača sa namontiranim objektivom širokog prečnika, može da dođe do pojave „duhova“ u zamućenom području, u zavisnosti od objekta ili uslova snimanja. U tim slučajevima, postavite ovu funkciju na [Off].
  • Kada se koristi objektiv drugog proizvođača (uključujući objektiv Minolta/Konica-Minolta), postavite tu stavku na [Off]. Kada podesite tu funkciju na [On], neće biti podešena pravilna ekspozicija ili će osvetljenost slike biti nejednaka.