Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Shading Comp.

Fotoaparat koriguje zatamnjene uglove slike koji su rezultat određenih karakteristika objektiva.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Shading Comp.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat automatski koriguje zatamnjene uglove slike.

Off:
Fotoaparat ne koriguje zatamnjene uglove slike.

Napomena

  • Funkcija [Shading Comp.] je dostupna samo kada je montiran objektiv sa E-bajonetom.
  • Količina svetla oko ivica možda neće biti korigovana kod nekih objektiva.