Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Chro. Aber. Comp.

Fotoaparat smanjuje izobličenje boja u uglovima slike koje je rezultat određenih karakteristika objektiva.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Chro. Aber. Comp.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat automatski smanjuje izobličenje boja.

Off:
Fotoaparat ne koriguje izobličenje boja.

Napomena

  • Funkcija [Chro. Aber. Comp.] je dostupna samo kada je montiran objektiv sa E-bajonetom.