Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Distortion Comp.

Fotoaparat koriguje izobličenja slike koja su rezultat određenih karakteristika objektiva.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Distortion Comp.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto:
Fotoaparat automatski koriguje izobličenja slike.

Off (podrazumevana postavka):
Fotoaparat ne koriguje izobličenja slike.

Napomena

  • Funkcija [Distortion Comp.] je dostupna samo kada je montiran objektiv sa E-bajonetom.
  • U zavisnosti od montiranog objektiva, funkcija [Distortion Comp.] je fiksno podešena na [Auto] i ne možete da izaberete [Off].