Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Dial / Wheel Lock

Možete da izaberete da li će kontrolni točkići biti zaključani kada pritisnete i držite dugme Fn (Funkcija).

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial / Wheel Lock] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Lock:
Kontrolni točkići su zaključani.
Unlock (podrazumevana postavka):
Kontrolni točkići neće biti zaključani, čak ni kada pritisnete i držite dugme Fn (Funkcija).

Savet

  • Možete da otključate [Dial / Wheel Lock] tako što ćete držati dugme Fn (Funkcija).