Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Menjanje prikaza na ekranu (tokom reprodukcije)

Možete da promenite prikaz na ekranu.

 1. Pritisnite dugme DISP (Podešavanje prikaza).
  • Svaki put kada pritisnete dugme DISP, prikaz na ekranu se menja sledećim redosledom: „Display Info.HistogramNo Disp. Info.Display Info.“.
  • Podešavanja za DISP (Podešavanje prikaza) primenjuju se u prikazu automatskog pregleda.

Napomena

 • Histogram se ne prikazuje u sledećim situacijama:
  • Tokom reprodukcije filma
  • Tokom reprodukcije panoramskih slika sa pomeranjem
  • Tokom prikaza slajdova
  • U prikazu fascikle (MP4)
  • U prikazu AVCHD