Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Reprodukcija panoramskih slika

Fotoaparat automatski pomera panoramsku sliku sa jednog kraja na drugi.

  1. Pritisnite dugme (reprodukcija) da biste se prebacili u režim za reprodukciju.
  2. Pomoću kontrolnog točkića izaberite panoramsku sliku koju želite da reprodukujete.
  3. Pritisnite na sredini kontrolnog točkića da biste pokrenuli reprodukciju slike.

    • Da biste pauzirali reprodukciju, ponovo pritisnite na sredini kontrolnog točkića.
    • Da biste se vratili na prikaz cele slike, pritisnite taster MENU.

Napomena

  • Panoramske slike koje su snimljene pomoću nekog drugog proizvoda će se možda prikazivati u veličini koja se razlikuje od stvarne veličine ili se možda neće pravilno pomerati.