Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Specify Printing

Možete unapred da izaberete slike na memorijskoj kartici koje želite da odštampate kasnije.

Ikona (redosled štampanja) se pojavljuje na označenoj slici. DPOF je skraćenica za „Digital Print Order Format“.
  1. MENU (Playback) → [Specify Printing] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multiple Img.:
Biranje slika za štampanje.

(1) Izaberite sliku i pritisnite na sredini kontrolnog točkića. U polju za potvrdu se prikazuje oznaka . Da biste poništili izbor, pritisnite i izbrišite oznaku .

(2) Ponovite korak 1 da biste odštampali ostale slike.

(3) MENU[OK] → pritisnite na sredini kontrolnog točkića.

Cancel All:
Brisanje svih DPOF oznaka.

Print Setting:
Možete da izaberete da li želite da odštampate datum na slikama koje su registrovane sa DPOF oznakama.

(1) Izaberite [On] ili [Off][Enter] u [Date Imprint].

Napomena

  • DPOF oznaku ne možete da dodate u sledeće datoteke:
    • Filmovi
    • RAW slike