Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Režim pregleda

Podešavanje režima pregleda (način prikaza slika).

  1. MENU (Playback) → [View Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Date View:
Prikazivanje slika po datumu.

Folder View(Still):
Prikazivanje samo fotografija.

Folder View(MP4):
Prikazivanje samo filmova u MP4 formatu.

AVCHD View:
Prikazivanje samo filmova u AVCHD formatu.