Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Rotate

Rotiranje snimljene fotografije suprotno od smera kretanja kazaljki na satu.

  1. MENU (Playback) → [Rotate].
  2. Pritisnite na sredini kontrolnog točkića.
    Slika će biti rotirana suprotno od smera kretanja kazaljki na satu. Slika će nastaviti da se rotira kada pritiskate na sredini kontrolnog točkića. Ako jednom rotirate sliku, ona će ostati u tom položaju, čak i ako isključite fotoaparat.

Napomena

  • Ne možete da rotirate filmove.
  • Možda nećete moći da rotirate slike koje su snimljene pomoću drugih proizvoda.
  • Kada rotirane slike pregledate na računaru, one će se možda prikazivati u originalnom položaju u nekim programima.