Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Protect

Snimljene slike možete da zaštitite od slučajnog brisanja. Na zaštićenim slikama se prikazuje oznaka.

  1. MENU(Playback) → [Protect] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multiple Img.:
Postavljanje ili poništavanje zaštite na više izabranih slika.

(1) Izaberite sliku koju želite da zaštitite, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića. U polju za potvrdu se prikazuje oznaka . Da biste poništili izbor, pritisnite ponovo da biste uklonili oznaku .

(2) Da biste zaštitili ostale slike, ponovite korak (1).

(3) MENU [OK] → Pritisnite na sredini kontrolnog točkića.

All in this Folder:
Biće zaštićene sve fotografije u izabranoj fascikli.
All with this date:
Biće zaštićene sve fotografije u izabranom periodu.
Cancel All in this Folder:
Poništavanje zaštite svih fotografija u izabranoj fascikli.
Cancel All with this date:
Poništavanje zaštite svih fotografija u izabranom periodu.