Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pregledanje slika na „BRAVIA“ Sync-kompatibilnom TV-u

Kada ovaj fotoaparat povežete sa TV-om koji podržava „BRAVIA“ Sync pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno), ovim fotoaparatom možete da upravljate koristeći daljinski upravljač TV-a.

  1. Isključite i fotoaparat i TV.
  2. Povežite mikro priključak HDMI na fotoaparatu sa HDMI priključkom na TV-u pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno).

  3. Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz.
  4. Uključite fotoaparat.
  5. MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI] → [On].
  6. Pritisnite dugme SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a i izaberite željeni režim.

Napomena

  • SYNC MENU možete da koristite samo sa TV-om koji podržava „BRAVIA“ Sync. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz TV.
  • Ako fotoaparat izvrši neželjene radnje nakon zadavanja komande sa daljinskog upravljača TV-a drugog proizvođača koji je povezan putem HDMI kabla, izaberite MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI][Off].