Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Volume Settings

Prilagođavanje jačine zvuka.

  1. MENU(Setup) → [Volume Settings] → željena postavka.

Prilagođavanje jačine zvuka tokom reprodukcije

Pritisnite donji deo kontrolnog točkića tokom reprodukcije filma da biste prikazali panel sa komandama, a zatim prilagodite jačinu zvuka. Jačinu zvuka možete da prilagodite dok slušate zvuk.