Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Upload Settings(Eye-Fi)

Podešavanje funkcije za otpremanje kada koristite Eye-Fi karticu (komercijalno dostupna). Ova stavka će se prikazati kada u otvor za memorijsku karticu fotoaparata umetnete Eye-Fi karticu.

 1. MENU (Setup) → [Upload Settings] → željena postavka.
 2. Podesite Wi-Fi mrežu ili odredište na Eye-Fi kartici.
  Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku koji ste dobili uz Eye-Fi karticu.
 3. Umetnite podešenu Eye-Fi karticu u fotoaparat i počnite da snimate fotografije.
  Slike će biti automatski prenete na računar putem Wi-Fi mreže.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Uključivanje funkcije za otpremanje.

Off:
Isključivanje funkcije za otpremanje

Indikatori na ekranu statusa komunikacije

: Režim mirovanja. Slike se ne šalju.

: Režim pripravnosti za otpremanje.

: Povezivanje.

: Otpremanje.

: Greška

Napomena

 • Eye-Fi kartice se prodaju samo u određenim zemljama/regionima.
 • Za više informacija o Eye-Fi karticama, direktno kontaktirajte proizvođača ili prodavca.
 • Eye-Fi kartice je moguće koristiti samo u zemlji/regionu gde su kupljene. Koristite Eye-Fi karticu u skladu sa zakonom zemlje/regiona gde ste je kupili.
 • Eye-Fi kartice su opremljene funkcijom za bežični LAN. Ne umećite Eye-Fi karticu u fotoaparat kada se nalazite u avionu. Kada je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kada je funkcija za otpremanje podešena na [Off], na fotoaparatu će se prikazivati indikator.
 • Režim za uštedu energije ne radi tokom otpremanja.
 • Ako se prikaže (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite ili isključite i uključite fotoaparat. Ako se indikator ponovo prikaže, Eye-Fi kartica je možda oštećena.
 • Na komunikaciju putem bežičnog LAN-a mogu da utiču drugi uređaji za komunikaciju. Ako je veza slaba, približite se pristupnoj tački.
 • Ovaj proizvod ne podržava Eye-Fi „režim beskonačne memorije“. Pre korišćenja Eye-Fi kartice, uverite se da je režim „režim beskonačne memorije“ isključen.