Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Tile Menu

Možete da izaberete da li će se pritiskom na dugme MENU uvek prikazivati prvi ekran menija.

  1. MENU (Setup) → [Tile Menu] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Uvek se prikazuje prvi ekran menija (Tile Menu).
Off (podrazumevana postavka):
Tile Menu je isključen.