Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Delete confirm.

Možete da izaberete da li će radnja [Delete] ili [Cancel] biti podrazumevano izabrana na ekranu za potvrdu brisanja.

  1. MENU (Setup) → [Delete confirm.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

"Delete" first:
[Delete] je izabrano kao podrazumevano podešavanje.

"Cancel" first (podrazumevana postavka):
[Cancel] je izabrano kao podrazumevano podešavanje.