Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Cleaning Mode

Omogućava vam da očistite senzor slike.

 1. MENU (Setup) → [Cleaning Mode] [Enter]
 2. Isključite fotoaparat prateći uputstva na ekranu.
 3. Skinite objektiv.
 4. Upotrebite duvalicu da očistite površinu senzora slike i okolno područje.
 5. Montirajte objektiv.

Napomena

 • Duvalica se ne isporučuje sa ovim fotoaparatom. Koristite komercijalno dostupnu duvalicu.
 • Čišćenje možete da obavite samo kada je nivo baterije(3 preostale ikone baterije) ili viši. Preporučujemo vam da koristite adapter za naizmeničnu struju AC-PW20.
 • Ne koristite duvalicu u spreju jer biste tako mogli da isprskate unutrašnjost fotoaparata kapljicama vode.
 • Ne ubacujte vrh duvalice u unutrašnjost dalje od bajoneta za objektiv da ne biste vrhom duvalice dodirnuli senzor slike.
 • Držite fotoaparat tako da je prednjom stranom blago okrenut nadole da bi prašina mogla da ispadne.
 • Ne izlažite fotoaparat udarcima tokom čišćenja.
 • Kada senzor slike čistite duvalicom, ne duvajte previše jako. Ako duvalicom duvate u senzor suviše jako, možete da oštetite unutrašnjost fotoaparata.
 • Ako nakon čišćenja na opisan način prašina ostane na senzoru, kontaktirajte servis.