Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Demo Mode

Funkcija [Demo Mode] automatski prikazuje filmove koji su snimljeni na memorijskoj kartici (demonstracija) kada fotoaparat ne koristite određeno vreme.

Obično izaberite [Off].

  1. MENU(Setup) → [Demo Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On:
Demonstraciona reprodukcija filma se pokreće automatski ako fotoaparat ne koristite otprilike jedan minut. Biće reprodukovani samo zaštićeni AVCHD filmovi.
Podesite režim prikaza na [AVCHD View] i zaštitite datoteku filma sa najstarijim datumom i vremenom snimanja.

Off (podrazumevana postavka):
Demonstracija se ne prikazuje.

Napomena

  • Ovu stavku možete da podesite samo kada se fotoaparat napaja putem adaptera za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
  • Ako na memorijskoj kartici nema datoteka filmova, fotoaparat neće pokrenuti demonstraciju, čak ni kada ste izabrali [On].
  • Kada je izabrana opcija [On], fotoaparat neće ući u režim za uštedu energije.