Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

HDMI Resolution

Kada fotoaparat povežete na priključak HDMI na TV-u visoke rezolucije (HD) putem HDMI kabla (prodaje se zasebno), možete da izaberete HDMI rezoluciju za prikaz slika na TV-u.

  1. MENU(Setup) → [HDMI Resolution] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat automatski prepoznaje HD TV i podešava izlaznu rezoluciju.

1080p:
Signali se emituju u HD kvalitetu (1080p).

1080i:
Signali se emituju u HD kvalitetu (1080i).

Napomena

  • Ako se slike ne prikazuju pravilno kada koristite podešavanje [Auto], izaberite [1080i] ili [1080p] na osnovu toga koji TV planirate da povežete.