Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

CTRL FOR HDMI

Kada fotoaparat povežete sa TV-om koji podržava „BRAVIA“ Sync pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno), fotoaparatom možete da upravljate tako što ćete daljinski upravljač TV-a uperiti ka TV-u.

  1. MENU(Setup) → [CTRL FOR HDMI] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Fotoaparatom možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Off:
Fotoaparatom ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

  • Funkcija [CTRL FOR HDMI] je dostupna samo kada koristite „BRAVIA“ Sync-kompatibilni TV.